سوال اول : یکی از دوستان ازم پرسیده بود گفته بود آیا کندی سرعت سیستم ربطی به خاک گرفتن فن داره؟

در جواب باید بگم که نه اینطور نیست و اگه فن سی پی یو خاک بگیره و گیر داشته باشه سیستم ری استارت میکنه یا خاموش میشه. وقتی فن خاک بگیره ، صدای زیادی میده و گیر میکنه  ، شما باید سعی کنی اون رو روغن کاری کنی. و اگه فن cpu هم شل باشه همین اتفاق می افته شما باید سعی کنی فن رو محکم کنی یا عوض کنی . در غیر این صورت امان داره cpu بسوزه.


سوال دوم : چرا فایل های ما با ریکاوری بازگردانده نمیشه؟

1) ضعف نرمافزار ریکاوری.

2) شما نباید مثلا وقتی فایلتون از فلش پاک شد اطلاعات جدیدی داخل اون بریزید یا اطلاعاتی رو پاک کنید.