برای اینکه در مرورگر Google Chrome  وقتی سایت گوگل رو باز می کنید گوگل فارسی به طور خودکار بیاد مراحل زیر را انجام دهید:

1) روی آچار سمت راست بالای پنجره مرورگر کلیک کنید. و Options را بزنید.

2) تب Under the Hood رو انتخاب کنید و لغزنده را بکشید به پایین و دکمه ی Change font and language settings رو کلیک کنید .

3) تب languages را انتخاب کنید و دکمه ی add را کلیک کنید و زبان persian را کلیک کنید. و OK کنید.

4) در قسمت spell-cheker languag می تونید زبان انگلیسیه یونایتد استیت رو انتخاب کنید . 

باید حتما  persian بالای English(United States) باشه .  و اگه بخواهید زبان خود مرورگر کروم فارسی باشه در قسمت google Chrome language گزینه ی persian رو انتخاب کنید  و  OK کنید .

نکته : اگه مرورگر شما ورژن پایین باشه در همین قسمت google Chrome language گزینه ی persian نیست .