چجوری میشه ایمیل هایی با پسوند att.net و rogres.com ساخت؟ 

برای این کار شما نیاز به یک برنامه تغییر آی پی داری که آی پی شما رو به آی پی آمریکا تغییر بده.مثل وی . پی . ان  

چون این ایمیل یک ایمیل آمریکایی هست.