برخی افراد برای پاک کردن گرد و خاک کامپیوتر خود از سشوار استفاده میکنن این کار اشتباه است چون الکترسیته ی ساکن ایجاد میشه و به سیستم آسیب میزنه. خودم هم یه بار که این کار رو کردم ویندوزم پاک شد. پس بهتره برای این کار از دستگاه مخصوص استفاده کنید.