۱) چنانچه Task Manager و Registry ویندوز هم از کار افتاده است ابتدا به شاخه ی c:\windows بروید و فایل Registry و سپس به شاخه ی c:\windows\system32 رفته و فایل Taskmgr را تغییر نام دهید(به یک نام دلخواه). 

سپس فایل Taskmgr را که تغییر نام دادید را اجرا کنید . در سر برگ Proceces عنوان kazme_gheyz یا عناوین مشابه را انتخاب و End Procecess کنید. 

2 ) اکنون فایل Regedit که تغییر نام دادید اجرا کنید. در سمت چپ پنجره باز شده ، بر روی عبارت mycomputer کلیک کنید تا High Light شود. اکنون Ctrl+F را بزنید تا پنجره Find باز شود .عبارت kazm را تایپ کنید و دکمه ی Find Next را بزنید . در صورتی که موردی یافت شد آن را با دکمه ی Delete کیبورد حذف کنید. سپس F3 را بزنید تا در سایر نقاط سیستم ، این جستجو ادامه یابد و اگر باز هم موردی یافت شد آن را نیز حذف کنید این کار را تا پایان جستجو انجام دهید. 

3) اکنون گزینه ی Folder Options شما فعال شده است و می توانید از طریق Mycomputer و سربرگ Tools این گزینه را انتخاب کنید تا پنجره ی مربوط به آن باز شود. سربرگ View را انتخاب کنید و گزینه ی show hidden file and folders و دو گزینه ی زیرین آن که با hide شروع می شوند را تیک بزنید ، سپس Apply و OK کنید. 

4) با استفاده از Serch ویندوز ، دو عبارت kazme_gheyz.exe و Autorun.info را جستجوی دستی نیز در Drive ها انجام دهید.  

5) وارد c:\windows\system32 شوید و Ctrl+F را بزنید تا پنجره ی جستجو باز شود ، اکنون همان عبارت  kazme_gheyz.exe و Autorun.info را در این مکان نیز جستجو کنید و موارد یافته شده را Delete کنید. 

6) به Control Panel رفته و Internet Options را باز کنید دکمه ی Use Blank را بزنید تا صفحه ی Home Page خالی شود و سپس Apply و OK کنید. 

7) اکنون فایل های Regedit و Taskmgr را که تغییر نام داده بودید ،به نام حقیقی خود باز گردانید و کامپیوتر خود را یکبار Restart کنید.