۱) آیا شما که کامپیوترتان را به به اینترنت متّصل نمی کنید کامپیوترتان نیاز به ویروس یاب دارد؟ نظر شما در مورد عنوان این مطلب چیست ؟بعضی افراد اعتقاد دارند که چون کامپیوترشان را به اینترنت متّصل نمی کنند نیاز به ویروس یاب ندارند.ولی این اعتقاد درستی نیست چرا؟ چون ویروس فقط از طریق اینترنت به کامپیوتر  راه پیدا  نمی کند.ویروس می تواند از طریق سی دی و فلش درایو هم وارد کامپیوتر شود .